17.12.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto ohjeluonnoksesta peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten järjestyssääntöjen laatimiseksi
30.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi
26.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 70/2015 vp laiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta
24.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportista
23.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman 2016-2019 luonnoksesta
17.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 78/2015 vp laiksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta
12.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamisesta (HE 88/2015 vp)
11.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 80/2015 vp eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
11.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 80/2015 vp eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
9.11.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle leikkausten ja säästöpäätösten vaikutuksista lasten näkökulmasta
15.10.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta /varhaiskasvatus
14.10.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioiksi sekä julkisen talouden suunnitelmasta
29.9.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tupakkalaiksi
25.9.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatusoikeuden ja henkilöstömitoituksen muuttamisesta
16.9.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen vapauttamiseksi
3.9.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto ILOn 105. kansainvälisen työkonferenssin standardiaiheesta vuonna 2016
24.8.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamiseksi
11.6.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista
10.6.2015Lapsiasiavaltuutetun arvio pääministeri Sipilän hallituksen strategisesta hallitusohjelmasta ”Ratkaisujen Suomi”
29.5.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmämietinnöstä
6.5.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä
1.4.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi
24.2.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle paperittominen terveydenhuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä HE 343/2014 vp
17.2.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto SiV:lle varhaiskasvatusta koskevasta hallituksen esityksestä HE 341/2014 vp
12.2.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto HaV:lle ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esityksestä
3.2.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi
12.1.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 245/2014 vp)
12.1.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle HE 333/2014 vp viranomaisten ja muiden toimijoiden vaitiolosäännösten muuttamisesta
7.1.2015Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lastenhoidon tuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.