3.12.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
28.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto rikosseuraamuslaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
26.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ihmisoikeusselonteosta
19.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista
13.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä koskien ulkomaalaisten säilöönottoa (HE 172/2014 vp)
11.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta paperittomien terveyspalveluiden järjestämiseksi
11.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto Istanbulin sopimuksen ratifiointia koskevasta hallituksen esityksestä
5.11.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta
31.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto evankelisluterilaisen kirkon luonnoksesta ohjeistuksesta lapsivaikutusten arvioimisen toteuttamiseksi
30.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle isyyslain uudistamisesta
21.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista
14.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp)
14.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014
13.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
13.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä
6.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto työ- ja elinkeinoministeriön VIPRO II- hankkeen ALTTI-selvityksestä
6.10.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhehoitolaiksi
19.9.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
15.9.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ILOn 103. kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevasta pöytäkirjasta sekä suosituksesta
26.8.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto kuntalain hallituksen esityksestä
19.8.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
14.8.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista
11.8.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
29.7.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
1.7.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ikärajan 14 mahdollisesta lisäämisestä ikäraja-asteikkoon
18.6.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
17.6.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistamisesta
16.6.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto muiden uskontojen kuin evankelisluterilaisten ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
11.6.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi
6.6.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusiän pidentämisestä
30.5.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä
30.5.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta (subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen)
22.5.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetushallitukselle esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista
13.5.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi liikuntalaiksi
6.5.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto yhdenvertaisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä
28.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto; Valtioneuvoston ihmioikeusselonteko
28.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto lapsen myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan määräaikaisraportoinnista
27.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle Valtioneuvoston ihmioikeusselonteosta
4.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto onnettomuustutkintakeskukselle Lasten kuolemat -tutkintaselostuksesta
2.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
1.4.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
31.3.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto Keski-Suomen strategian luonnoksesta
31.3.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnokseen kuntarakennelain muuttamisesta
17.3.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto: kirjallinen kuuleminen lapsille tarkoitetuista rikoksen uhrien palveluista
7.3.2014Lapsiasiavaltuutetun vastaukset kysymyksiin koskien ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvien lapsivaikutusten arvioinnista
28.2.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä
11.2.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle asiantuntija-avusteista huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelua koskevasta hallituksen esityksestä
5.2.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanosuunnitelmaa koskevasta muistiosta
3.2.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisen vapaaehtoista avustettua paluuta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen
17.1.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta
15.1.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä
10.1.2014Lapsiasiavaltuutetun kommentit opetus- ja kulttuuriministeriölle ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta opettajankoulutuksessa
10.1.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta
8.1.2014Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovan Lanzarote-komitean kyselyyn

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.