9.12.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnokseen laiksi todistajansuojeluohjelmasta
18.11.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanon seurannan Suomen vastausta varten
11.11.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
6.11.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppilashuoltolainsäädännöstä
6.11.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulujen työrauhaa ja oppilaiden osallistumista koskevista lakimuutoksista
1.11.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto taustaraporttiin ILO Report IV (1): Strengthening action to end force labour
17.10.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
14.10.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuosituksiksi
14.10.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista
2.10.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan arviomuistioon alkoholilain uudistamistarpeista
27.9.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto lasten seksuaalisen hyväksikäytön, riiston ja lapsipornografian torjumista koskevan EU direktiivin toimeenpanosta
13.9.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta
12.9.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sivistysvaliokunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 § muuttamisesta (HE 70/2013 vp)
9.9.2013Lapsiasiavaltuutetun kommentit sosiaali- ja terveydenhuollon itsemääräämisoikeus -työryhmän ehdotuksiin
6.9.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan luonnokseen hallituksen esitykseksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta
16.8.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseksi
26.6.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan työryhmän väliraportista
20.6.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto asiantuntija-avusteista huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelua koskevasta lakiesityksestä
12.6.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
24.5.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi
22.5.2013Lapsiasiavaltuutetun ja lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaoston lausunto valtiovarainministeriölle metropolialueen esiselvityksestä
17.5.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevasta yleissopimuksesta
6.5.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainonnan rajoittamista koskevista lakiesityksistä
28.4.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto Rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen komitean suositusten ja täytäntöönpanon seurannasta
22.4.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto lapsivaikutusten arvioinnista. Taustamateriaali kirkolliskokouksen valiokkunnalle 22.4.2013
18.4.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja rikoslain 25 luvun muuttamisesta
17.4.2013Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien asiantuntijalausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle
16.4.2013Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
11.4.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto liittyen alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan Suomen viidennen määräaikaisraportin laatimiseen
20.3.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta koulujen ja oppilaitosten työrauhaa sekä oppilaiden osallistumista edistäviksi lakiesityksiksi
14.3.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksesta
7.3.2013Lapsiasianeuvottelukunnan lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta kuntarakennelaiksi
22.2.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisen valmisteluun
20.2.2013Lapsiasiavaltuutetun kannanotto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle
21.1.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi oppilas ja opiskelijahuollosta
17.1.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi
7.1.2013Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle Toimiva lastensuojelu -työryhmälle

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.