20.12.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto toimeentuloedellytyksen soveltamista koskevasta ohjeesta
14.12.2012Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien kommentti Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden luonnokseen
14.12.2012Lapsiasiavaltuutetun kommentit Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden luonnokseen (OPS 2016)
13.12.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkempaa sääntelyä pohtivalle työryhmälle
15.11.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta
12.11.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä
24.10.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista
12.10.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman taustamuistiosta
10.10.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2013 lastensuojelun sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta
5.10.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto Hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta isyysrahaa koskevien säännösten osalta
24.9.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön työryhmälle: Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa
14.9.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentamisesta
31.8.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
8.8.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto päivähoidon hallinnonalasiirrosta
7.8.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisten säilöönoton tilastoinnista
3.7.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäasiainministeriölle perheen jälleenyhdistämisen periaatteista
21.6.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto arviomuistiosta: raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet
14.6.2012Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus koulutuksen tasa-arvoa edistävän toimenpideohjelman valmistelua varten
8.6.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista
22.5.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto STM:lle alkoholimainonnan rajoittamisesta
11.5.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi; Alaikäisen säilöönotto
2.5.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämisestä
27.4.2012Arviomuistio kuluttajasuojalain muutostarpeista ja Kuluttajaviraston aloite puhelinmyynnin sääntelyn uudistamisesta
19.4.2012Hallituksen esitykset Yleisradiolain muuttamiseksi ja uudeksi laiksi yleisradioverosta
3.4.2012Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen yksilövalitusmekanismin ratifiointi
23.3.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista
7.3.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisesta suunnitelmasta
13.2.2012Lapsiasiavaltuutetun lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -hankkeen kuulemistilaisuuteen

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.