18.12.2006Näkemyksiä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman laadintaan
13.12.2006Lasten kirjesalaisuuden turvaaminen
7.12.2006Lausunto lastensuojelulain uudistuksesta eduskunnalle
30.11.2006Lausunto YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnon loppuasiakirjan toimeenpanosta Suomessa
28.11.2006Lausunto kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
17.11.2006Kunta- ja palvelurakenneuudistus
23.10.2006Vanhempainpäivärahat ja työnantajakustannukset
20.10.2006European Comission against Racism and Intolerance
4.10.2006Euroopan neuvoston työryhmän yleissopimusehdotus lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
14.9.2006Lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen
13.9.2006Kuuleminen väkivallan vähentämistoimenpiteiden priorisointialueista v. 2007
10.8.2006Alkoholilain ja alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttaminen
21.6.2006Lastensuojelulain kokonaisuudistus
21.6.2006Oppilashuoltolainsäädännön uudistaminen
15.6.2006Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttaminen
15.6.2006Oikeusasiamiehen erilliskertomuksesta eduskunnalle - lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu 2006
15.6.2006Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta
24.5.2006Lakiehdotus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
23.5.2006Ulkomaalaislakien muuttaminen (alaikäiset turvapaikanhakijat)
23.5.2006Ulkomaalaislakien muuttaminen (ihmiskauppa)
16.5.2006Lapsipornografian levittämisen estotoimia koskeva lakiehdotus
24.4.2006Ehdotus televisiodirektiivin muuttamisesta
20.4.2006Oikeusasiamiehen kertomus Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisen vastuu
4.4.2006Lakiesitys hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta
31.3.2006Lasten tuetut ja valvotut tapaamiset
30.3.2006Maahanmuuttopoliittisen ohjelman uudistaminen
23.3.2006LVM:n Uuden arjen yhteiskunta -taustaselvitys
23.3.2006Oikeusasiamiehen kertomus Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisen vastuu
20.3.2006YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
16.2.2006Komission ehdotus televisio ilman rajoja direktiivin muuttamiseksi
15.12.2005Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan ehdotukset
23.11.2005Lastensuojelun tasausrahaston lopettaminen
7.11.2005Valtion talousarvioesitys
7.11.2005Viestintämarkkinalain muutosesitys

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.