10.11.2010Lapsen paras etusijalle eropalveluissa
22.6.2010Lapsiasiavaltuutetut peräävät sijaishuollon valvontaan lapsinäkökulmaa
11.3.2010Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan yhteistyö vakinaistettava valtionhallinnossa
11.3.2010Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto yksin maahan tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä
10.11.2009Suositus lasten ja nuorten haavoittuvuuden huomioimiseksi teatteriarvosteluissa
2.10.2009Lasten varhaisten vuosien palveluista parempi kokonaisuus
23.6.2009Lapsiasiavaltuutetun kannanotto varhaiskasvatuksen ja päivähoidon uudistamiseksi
15.6.2009Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen aloite hammashuollon vastuusta lastensuojelussa
12.1.2009Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen kunnassa
10.9.2008Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Kirje kunnanhallituksille.
26.8.2008Muistio avio- tai avoeron hoitamisesta lapsen edun mukaisesti
1.8.2008Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu kuntavaaliehdokkaille (syksy 2008)
12.5.2008Aloite lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden varmistamiseksi kunnissa
27.11.2007Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen kehittämiseksi
16.11.2007Lapsiasiavaltuutetun kirje vaikuttajille Lapsen oikeuksista
12.10.2007Lapsinäkökulman huomioiminen kuluttajapoliittisessa ohjelmassa
1.10.2007Lapsiasiavaltuutetun kirje kunnanjohtajille
1.6.2007Väkivallaton lapsuus kaikille maailman lapsille
27.2.2007Tutkimusohjelma-aloitteen laatiminen Suomen Akatemialle
31.1.2007Vanhempien alkoholinkäyttö ja siitä lapsille aiheutuvat ongelmat, esite
31.1.2007Vanhempien alkoholinkäyttö ja siitä lapsille aiheutuvat ongelmat
19.12.2006Lasten ja nuorten suojaaminen tupakan terveyshaitoilta
14.11.2006Lapsiasiavaltuutettu haluaa lisätä lastensuojelun perhehoitoa
29.8.2006Lapsiasiavaltuutetun kannanotto perhevapaauudistuksesta
23.8.2006Työn ja perheen yhteensovittaminen
8.6.2006Koululainsäädännön ja koulutuksen arvioinnin muutostarpeita (ja opm:n antamat vastaukset)
20.3.2006Päivähoito vuoden 2007 talousarviossa
2.3.2006Aloite television lastenohjelmien laatua arvioivan tutkimuksen teettämisestä
19.1.2006Alkoholipoliittinen ministerityöryhmä
14.11.2005Aloite kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lapsivaikutusten arvioinnista
9.11.2005Iltapäivälehtien lööpit

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.