Lapsiasianeuvottelukunta valtuutetun tukena

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten valtioneuvoston asettama lapsiasianeuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu.

Valtioneuvosto asettaa lapsiasianeuvottelukunnan lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta. Lapsiasianeuvottelukunnassa ovat edustettuina eri hallinnonalat, alue- ja paikallistaso, järjestöt sekä muut vastaavat tahot.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä
  • edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa
  • toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista
  • hoitaa muita toimialaansa kuuluvia asioita, joita lapsiasiavaltuutettu tuo käsiteltäväksi.

Lapsiasianeuvottelukunnan työryhmät 2015 – 2019

Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä 
Työryhmä käsittelee ajankohtaista kansainvälistä lapsipolitiikkaa sekä arvioi lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän toteutumista.

Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kehittämistyötä liittyen lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin.

HLBTI ja lapset -työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee perhelainsäädännön kehittämistä tavoitteena vahvistaa perheiden moninaisuuden huomioon ottamista.

Lapsitutkimuksen työryhmä
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvää tutkimusta, ohjaa ja kehittää Lapsibarometria sekä arvioi Lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden sisältöä.

Tulevaisuuden lapsipalvelut
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvien yhteiskunnan palveluiden kehittämistä.

Varhaiskasvatustyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on arvioida ja innovoida varhaiskasvatuksen kehittämistä Suomessa.


#lapsiasianeuvottelukunta, #lapsivaikutukset

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.