Lapsen äänen vahvistaja

Lapsiasiavaltuutettu arvioi ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

Hän herättelee päättäjiä ja vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan puhumalla lasten puolesta. Valtuutettu on lasten äänen vahvistaja ja lapsipolitiikan sillanrakentaja.

Työn perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen valtion viranomainen, joka on perustettu eduskunnan säätämällä lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Valtuutettu toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä, mutta ministeriö ei ohjaa lapsiasiavaltuutetun toimintaa. Valtuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Valtuutetun tehtävä on lain mukaan edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, kunnat, maakunnat, kirkot, järjestöt, yritykset, tutkijat sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan asiantuntijat.

Tärkeänä lähtökohtana lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten mielipiteet sekä viestit, joita valtuutetun toimisto ottaa vastaan verkkosivuillaan ja kirjeitse lapsen oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Tutustu lapsiasiavaltuutetun strategiaan (pdf).

Tutustu lapsiasiavaltuutetun vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan (pdf).

Tehtävät

Lapsiasiavaltuutetulle on laissa määritelty seuraavat tehtävät.

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta
  • Päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta
  • Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille
  • Lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle
  • Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edistäminen

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle, kerran vaalikaudessa Suomen eduskunnalle sekä säännöllisesti YK:n lapsen oikeuksien komitealle lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Vuosikirjassa kerrotaan hänen toiminnastaan, lapsen oikeuksien toteutumisesta, lasten hyvinvoinnin kehityksestä ja lainsäädännössä havaituista puutteista.

Vaikuttamistyössään lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta. Hänen tärkeä tehtävänsä on välittää lasten mielipiteitä päättäjille. Niitä kartoitetaan tekemällä kyselyjä ja selvityksiä sekä tapaamalla lapsia ja nuoria henkilökohtaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on lapsiasiavaltuutetulle tärkeää, jotta saadaan vertailukohtia ja ideoita lapsiasiavaltuutetun työhön. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on jäsenenä Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostossa ENOC:ssa, joka kokoontuu vuosittain syksyllä. European Network for Ombudspersons for Children (ENOC): www.crin.org/enoc.

  • Norjan, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Suomen lapsiasiavaltuutetut kokoontuvat vuosittain.
  • Lapsiasiavaltuutettu osallistuu EU:n lapsen oikeuksien foorumi -tilaisuuksiin sekä Euroopan Neuvoston lapsen oikeuksien -aihealueen tilaisuuksiin soveltuvin osin. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila valittiin vuoden 2014 syksyllä Euroopan Neuvoston lapsen oikeuksien strategian valmisteluun romanilasten oikeuksien raportoijaksi.
  • The European Forum on the Rights of the Child (EU-lapsen oikeuksien foorumi).
  • Lapsiasiavaltuutettu kuuluu myös Child Rights Information Network -verkostoon (CRIN).

#kansainvälinen yhteistyö, #lapsiasiavaltuutettu, #strategia, #tehtävät

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.