3.12.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
28.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto rikosseuraamuslaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
26.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ihmisoikeusselonteosta
19.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista
13.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä koskien ulkomaalaisten säilöönottoa (HE 172/2014 vp)
11.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta paperittomien terveyspalveluiden järjestämiseksi
11.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Istanbulin sopimuksen ratifiointia koskevasta hallituksen esityksestä
5.11.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta
31.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto evankelisluterilaisen kirkon luonnoksesta ohjeistuksesta lapsivaikutusten arvioimisen toteuttamiseksi
30.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle isyyslain uudistamisesta
21.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista
14.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp)
14.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014
13.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
13.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä
6.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto työ- ja elinkeinoministeriön VIPRO II- hankkeen ALTTI-selvityksestä
6.10.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhehoitolaiksi
19.9.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
15.9.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ILOn 103. kansainvälisen työkonferenssin pakollista työtä koskevasta pöytäkirjasta sekä suosituksesta
26.8.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto kuntalain hallituksen esityksestä
19.8.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmää koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
14.8.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista
11.8.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
29.7.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
1.7.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ikärajan 14 mahdollisesta lisäämisestä ikäraja-asteikkoon
18.6.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
17.6.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistamisesta
16.6.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto muiden uskontojen kuin evankelisluterilaisten ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
11.6.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi
6.6.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuusiän pidentämisestä
30.5.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä
30.5.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta (subjektiivisen päivähoidon rajoittaminen)
22.5.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetushallitukselle esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista
13.5.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi liikuntalaiksi
6.5.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto yhdenvertaisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä
28.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto; Valtioneuvoston ihmioikeusselonteko
28.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto lapsen myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan määräaikaisraportoinnista
27.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle Valtioneuvoston ihmioikeusselonteosta
4.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto onnettomuustutkintakeskukselle Lasten kuolemat -tutkintaselostuksesta
2.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
1.4.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
31.3.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Keski-Suomen strategian luonnoksesta
31.3.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnokseen kuntarakennelain muuttamisesta
17.3.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto: kirjallinen kuuleminen lapsille tarkoitetuista rikoksen uhrien palveluista
7.3.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun vastaukset kysymyksiin koskien ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen liittyvien lapsivaikutusten arvioinnista
28.2.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä
11.2.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle asiantuntija-avusteista huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelua koskevasta hallituksen esityksestä
5.2.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanosuunnitelmaa koskevasta muistiosta
3.2.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisen vapaaehtoista avustettua paluuta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen
17.1.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta
15.1.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto isyyslain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä
10.1.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kommentit opetus- ja kulttuuriministeriölle ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta opettajankoulutuksessa
10.1.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta
8.1.2014(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovan Lanzarote-komitean kyselyyn

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.