20.12.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto toimeentuloedellytyksen soveltamista koskevasta ohjeesta
14.12.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien kommentti Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden luonnokseen
14.12.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kommentit Opetushallitukselle perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden luonnokseen (OPS 2016)
13.12.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkempaa sääntelyä pohtivalle työryhmälle
15.11.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta
12.11.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä
24.10.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista
12.10.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman taustamuistiosta
10.10.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2013 lastensuojelun sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta
5.10.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta isyysrahaa koskevien säännösten osalta
24.9.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön työryhmälle: Rikostaustan tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassa
14.9.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentamisesta
31.8.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
8.8.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto päivähoidon hallinnonalasiirrosta
7.8.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkomaalaisten säilöönoton tilastoinnista
3.7.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäasiainministeriölle perheen jälleenyhdistämisen periaatteista
21.6.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto arviomuistiosta: raiskausrikosten lainsäädännölliset muutostarpeet
14.6.2012(suomi) Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus koulutuksen tasa-arvoa edistävän toimenpideohjelman valmistelua varten
8.6.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukorteista
22.5.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto STM:lle alkoholimainonnan rajoittamisesta
11.5.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi; Alaikäisen säilöönotto
2.5.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämisestä
27.4.2012(suomi) Arviomuistio kuluttajasuojalain muutostarpeista ja Kuluttajaviraston aloite puhelinmyynnin sääntelyn uudistamisesta
19.4.2012(suomi) Hallituksen esitykset Yleisradiolain muuttamiseksi ja uudeksi laiksi yleisradioverosta
3.4.2012(suomi) Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen yksilövalitusmekanismin ratifiointi
23.3.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista
7.3.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisesta suunnitelmasta
13.2.2012(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -hankkeen kuulemistilaisuuteen

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.