15.12.2008(suomi) Lausunto vähemmistökielien asemasta
3.12.2008(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta
14.11.2008(suomi) Lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta
13.11.2008(suomi) Lausunto: HE 126/2008 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä
10.11.2008(suomi) Lausunto Mieli 2009 -työryhmän laatimasta luonnoksesta kansalliseksi mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaksi
30.10.2008(suomi) Lausunto terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä 2008:28
15.10.2008(suomi) Lausunto lastensuojelulain toimeenpanosta sekä lapsiperheiden asemasta
26.9.2008(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta
17.9.2008(suomi) Lausunto sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelusta
27.8.2008(suomi) Lausunto Ulkoasiainministeriölle YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta
27.8.2008(suomi) Lausunto perheen sisäisestä adoptiosta rekisteröidyn parin perheessä
25.8.2008(suomi) Lausunto lastensuojelun avohuollon asiakastietoja koskien
13.6.2008(suomi) Lausunto sähköisen kuulemisen kehittämisestä valtionhallinnossa
8.5.2008(suomi) Lausunto kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista
15.4.2008(suomi) Lausunto yksilövalitusmekanismin perustavasta pöytäkirjasta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen
14.4.2008(suomi) Lausunto Safer Internet -ohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle
31.3.2008(suomi) Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta oikeusministeriölle
28.3.2008(suomi) Kuuleminen sivistysvaliokunnassa; Toimet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
26.3.2008(suomi) Kommentti työryhmälle, joka valmistelee valtioneuvoston asetusta lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevistä terveyspalveluista ja opiskeluterveydenhuollosta
7.3.2008(suomi) Lausunto YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta
1.2.2008(suomi) Lausunto lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeista
25.1.2008(suomi) Kuuleminen ihmisoikeuspoliittisen selonteon valmistelua varten
15.1.2008(suomi) Ehdotus erityisopetuksen strategiaksi
19.12.2007(suomi) Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittäminen
7.12.2007(suomi) Markkinointia koskevien säännösten uudistaminen
19.11.2007(suomi) Lakiehdotus tupakkalain muuttamisesta
2.11.2007(suomi) Kuulemistilaisuus neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon keskeisistä kehittämistarpeista
23.10.2007(suomi) Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaostolle. TAE 2008
12.10.2007(suomi) Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011
3.10.2007(suomi) Palautetta kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman väliraportista
25.9.2007(suomi) Yleissopimus lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
14.9.2007(suomi) Alkoholijuomien varoitusmerkintöjä valmistelleen työryhmän ehdotukset
14.9.2007(suomi) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2012
6.8.2007(suomi) Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa valmistelevan hankkeen asettamispäätös
12.6.2007(suomi) Yhdenvertaisuuslain uudistaminen
23.5.2007(suomi) K13-ikärajamerkinnät tv-ohjelmissa ja ko. ohjelmien esittämisajankohta
21.5.2007(suomi) Säädösten vaikutusten arviointia koskevista ohjeista
15.5.2007(suomi) Kuuleminen komission tiedonannosta vuotuisesta toimintastrategiasta 2008
15.5.2007(suomi) Vastauksia Opettajankoulutus 2020-työryhmän kysymyksiin
8.5.2007(suomi) YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta
26.3.2007(suomi) EU:n perusoikeusviraston hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
21.3.2007(suomi) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2007–2010
18.1.2007(suomi) Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleissopimuksen määräaikaisraportoinnin kuuleminen

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.