18.12.2006(suomi) Näkemyksiä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman laadintaan
13.12.2006(suomi) Lasten kirjesalaisuuden turvaaminen
7.12.2006(suomi) Lausunto lastensuojelulain uudistuksesta eduskunnalle
30.11.2006(suomi) Lausunto YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnon loppuasiakirjan toimeenpanosta Suomessa
28.11.2006(suomi) Lausunto kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
17.11.2006(suomi) Kunta- ja palvelurakenneuudistus
23.10.2006(suomi) Vanhempainpäivärahat ja työnantajakustannukset
20.10.2006(suomi) European Comission against Racism and Intolerance
4.10.2006(suomi) Euroopan neuvoston työryhmän yleissopimusehdotus lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
14.9.2006(suomi) Lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen
13.9.2006(suomi) Kuuleminen väkivallan vähentämistoimenpiteiden priorisointialueista v. 2007
10.8.2006(suomi) Alkoholilain ja alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttaminen
21.6.2006(suomi) Lastensuojelulain kokonaisuudistus
21.6.2006(suomi) Oppilashuoltolainsäädännön uudistaminen
15.6.2006(suomi) Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttaminen
15.6.2006(suomi) Oikeusasiamiehen erilliskertomuksesta eduskunnalle - lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu 2006
15.6.2006(suomi) Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta
24.5.2006(suomi) Lakiehdotus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
23.5.2006(suomi) Ulkomaalaislakien muuttaminen (alaikäiset turvapaikanhakijat)
23.5.2006(suomi) Ulkomaalaislakien muuttaminen (ihmiskauppa)
16.5.2006(suomi) Lapsipornografian levittämisen estotoimia koskeva lakiehdotus
24.4.2006(suomi) Ehdotus televisiodirektiivin muuttamisesta
20.4.2006(suomi) Oikeusasiamiehen kertomus Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisen vastuu
4.4.2006(suomi) Lakiesitys hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta
31.3.2006(suomi) Lasten tuetut ja valvotut tapaamiset
30.3.2006(suomi) Maahanmuuttopoliittisen ohjelman uudistaminen
23.3.2006(suomi) LVM:n Uuden arjen yhteiskunta -taustaselvitys
23.3.2006(suomi) Oikeusasiamiehen kertomus Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisen vastuu
20.3.2006(suomi) YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
16.2.2006(suomi) Komission ehdotus televisio ilman rajoja direktiivin muuttamiseksi
15.12.2005(suomi) Sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan ehdotukset
23.11.2005(suomi) Lastensuojelun tasausrahaston lopettaminen
7.11.2005(suomi) Valtion talousarvioesitys
7.11.2005(suomi) Viestintämarkkinalain muutosesitys

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.