10.11.2010(suomi) Lapsen paras etusijalle eropalveluissa
22.6.2010(suomi) Lapsiasiavaltuutetut peräävät sijaishuollon valvontaan lapsinäkökulmaa
11.3.2010(suomi) Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan yhteistyö vakinaistettava valtionhallinnossa
11.3.2010(suomi) Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto yksin maahan tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä
10.11.2009(suomi) Suositus lasten ja nuorten haavoittuvuuden huomioimiseksi teatteriarvosteluissa
2.10.2009(suomi) Lasten varhaisten vuosien palveluista parempi kokonaisuus
23.6.2009(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kannanotto varhaiskasvatuksen ja päivähoidon uudistamiseksi
15.6.2009(suomi) Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen aloite hammashuollon vastuusta lastensuojelussa
12.1.2009(suomi) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen kunnassa
10.9.2008(suomi) Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Kirje kunnanhallituksille.
26.8.2008(suomi) Muistio avio- tai avoeron hoitamisesta lapsen edun mukaisesti
1.8.2008(suomi) Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu kuntavaaliehdokkaille (syksy 2008)
12.5.2008(suomi) Aloite lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden varmistamiseksi kunnissa
27.11.2007(suomi) Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen kehittämiseksi
16.11.2007(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kirje vaikuttajille Lapsen oikeuksista
12.10.2007(suomi) Lapsinäkökulman huomioiminen kuluttajapoliittisessa ohjelmassa
1.10.2007(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kirje kunnanjohtajille
1.6.2007(suomi) Väkivallaton lapsuus kaikille maailman lapsille
27.2.2007(suomi) Tutkimusohjelma-aloitteen laatiminen Suomen Akatemialle
31.1.2007(suomi) Vanhempien alkoholinkäyttö ja siitä lapsille aiheutuvat ongelmat, esite
31.1.2007(suomi) Vanhempien alkoholinkäyttö ja siitä lapsille aiheutuvat ongelmat
19.12.2006(suomi) Lasten ja nuorten suojaaminen tupakan terveyshaitoilta
14.11.2006(suomi) Lapsiasiavaltuutettu haluaa lisätä lastensuojelun perhehoitoa
29.8.2006(suomi) Lapsiasiavaltuutetun kannanotto perhevapaauudistuksesta
23.8.2006(suomi) Työn ja perheen yhteensovittaminen
8.6.2006(suomi) Koululainsäädännön ja koulutuksen arvioinnin muutostarpeita (ja opm:n antamat vastaukset)
20.3.2006(suomi) Päivähoito vuoden 2007 talousarviossa
2.3.2006(suomi) Aloite television lastenohjelmien laatua arvioivan tutkimuksen teettämisestä
19.1.2006(suomi) Alkoholipoliittinen ministerityöryhmä
14.11.2005(suomi) Aloite kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lapsivaikutusten arvioinnista
9.11.2005(suomi) Iltapäivälehtien lööpit

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.