20.11.2008(suomi) Med adress till vuxna! - Barn och ungdomar berättar hur deras rättigheter tillgodoses i Finland
20.11.2008(suomi) Asiaa aikuisille! - Lapset ja nuoret kertovat omien oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa
1.10.2008(suomi) Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet
1.6.2008(suomi) Barnombudsmannens årsrapport 2008: Barn har rätt att delta
1.6.2008(suomi) Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua
26.5.2008(suomi) Sámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta ja váikkuhanvuoigatvuohta
26.5.2008(suomi) Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar
26.5.2008(suomi) Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa
21.4.2008(suomi) ”Saamelaisuus on kuin lahja” - Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella
1.3.2008(suomi) Verksamhetsplan 2008
1.3.2008(suomi) Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
27.11.2007(suomi) Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen kehittämiseksi
15.11.2007(suomi) Nuorten itsemurhat Suomessa
1.6.2007(suomi) Toimintakertomus vuodelta 2006
15.3.2007(suomi) ”Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?” - Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään
1.3.2007(suomi) Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
19.10.2006(suomi) Lööpit osana lasten kasvuympäristöä - Vanhempien kokemuksia kartoittava selvitys
1.9.2006(suomi) Lapsen huolto- ja tapaamisasioita sekä lastensuojelua koskevat asiakasyhteydenotot lapsiasiavaltuutetulle syksyllä 2005
1.6.2006(suomi) Toimintakertomus vuodelta 2005
1.4.2006(suomi) Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.