Verkkotiedote 16.05.2014

Tarjouspyyntö lapsiasiavaltuutetun toimiston viestinnän tukipalveluiden hankinnasta

Lapsiasiavaltuutetun toimisto pyytää tarjousta Hilma- ilmoituskanavassa 15.5.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen mukaisten liitteiden mukaisesti viestintäpalveluiden kokonaisuudesta. Hankittaviin palveluihin sisältyy viestinnän suunnittelu- ja toteutustehtäviä:

1. Viestinnän strateginen suunnittelu ja konsultointi
2. Tiedotteiden lähetys ja uutiskirjeiden laadinta sekä valokuvaus/videointi
3. Sosiaalisen median ja muun verkkoviestinnän operatiivinen toteutus
4. Mediasuhteiden kehittäminen
5. Julkaisuihin liittyvä tiedottaminen ja vuosikirjan toimitustyö
6. Henkilöstön viestintäkoulutus ja viestintävalmiuksien vahvistaminen

Sopimuskausi on noin kaksi ja puoli (2,5) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja kestää vuoden 2016 loppuun. Sopimuskauden on suunniteltu alkavan 1.8.2014. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden pituisella optiolla. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Arvioitu työmäärä vuodessa on noin 500 tuntia. Lapsiasiavaltuutetun toimisto ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Yksityiskohtaiset tiedot oheisessa tarjouspyynnössä ja liitteissä.

Tarjouspyyntö
Liite 1. Lapsiasiavaltuutetun toimintaa ja tehtäviä.pdf
Liite 2. Kuvaus hankittavista palveluista.pdf
Liite 6. JYSE 2009 palvelut.pdf

Tarjoukseen liitettävät lomakkeet
Liite 3. Soveltuvuusvaatimukset.doc
Liite 4. Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukse.doc
Liite5. Hintalomake.doc
Liite 7. Referenssilomake.doc
Liite 8. CV-lomake.doc
Liite 9. Kansilehti ja sisällysluettelo.doc

Raija Harju-Kivinen
ylitarkastaja/överinspektör/Senior Officer
raija.harju-kivinen@stm.fi
puh/tel +358 295 163203
www.lapsiasia.fi
www.lastensivut.fi


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.