Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapsiasiavaltuutetut vaativat hallituksiltaan toimia kuritusväkivallan vähentämiseksi

Kannanotto 21.8.2013

Kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, joka velvoittaa hallituksia tarjoamaan lapsille erityistä suojelua sekä turvallisen ja väkivallattoman elämän.Ruotsi, Suomi ja Ahvenanmaa, Norja, Tanska, Islanti ja Latvia ovat lainsäädännössään kieltäneet lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan käytön kaikissa olosuhteissa, myös kotona.Viron hallitus on sitoutunut kieltämään kuritusväkivallan, mutta lakiehdotus ei ole vielä ehtinyt parlamentin käsittelyyn. Liettuassa lakiehdotus on parhaillaan parlamentin käsiteltävänä. Grönlannin parlamentti ei ole vielä aloittanut aktiivista keskustelua kiellosta.

Kuritusväkivallan kieltäminen lailla on tarpeen lasten suojelemiseksi väkivallalta eri muodoissaan, mutta se ei yksin riitä. Kuritusväkivallan käytön estämiseksi ja minimoimiseksi tarvitaan jatkuvaa julkista kampanjointia sekä valistusta, koulutusta ja tukea vanhemmille.

Monet Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapset altistuvat edelleen kotona vanhempien henkiselle ja fyysiselle väkivallalle .

Lapsiasiavaltuutetut korostavat, että lapset tarvitsevat enemmän suojelua kuin aikuiset. Lasten ja aikuisten tulisi arvostaa toisiaan ja kunnioittaa toistensa ihmisarvoa. Aikuiset toimivat poikkeuksetta esimerkkinä lapsille siitä, mikä on hyvää käytöstä ja kuinka konfliktit ja erimielisyydet voidaan ratkaista ilman väkivaltaa. Kaikki väkivallan muodot ovat vahingollisia lapsille ja heidän kehitykselleen. Kuritusväkivallan kieltämisen jälkeen Pohjoismaissa on havaittu vakavan lapsiin kohdistuvan kotiväkivallan vähentyneen.

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut vaativat täten Viron, Liettuan ja Grönlannin hallituksia muuttamaan lainsäädäntöään siten, että lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta kielletään.

Lapsiasiavaltuutetut myös vaativat kaikkia Pohjoismaiden ja Baltian hallituksia:

  • tarjoamaan vanhemmille neuvontaa ja koulutusta positiivisista kasvatusmenetelmistä – tämä on erityisen tärkeää uusien vanhempien kohdalla, ja heidän tulisi saada neuvontaa ja koulutusta varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen lapsen syntymää
  • luomaan ja vahvistamaan tukipalveluja uupuneille vanhemmille sekä palveluja, jotka lieventävät vanhempien stressiä – tämä koskee erityisesti pienten, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia, eronneita vanhempia ja maahanmuuttajia
  • tarjoamaan pikaista tukea ja parempia palveluja vanhemmille, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia
  • tarjoamaan kaikille vanhemmille, myös maahanmuuttajavanhemmille, tietoa vanhempien vastuuta ja lasten ihmisoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä
  • antamaan lapsille itselleen tietoa heidän ihmisoikeuksistaan ja käytettävissä olevista palveluista lapsen ikätasolle sopivalla tavalla – erityisesti koulussa, esikoulussa ja päivähoidossa
  • keräämään säännöllisesti tietoa lapsilta ja aikuisilta lapsiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti kuritusväkivallan, yleisyydestä ja asenteista väkivaltaa kohtaan.

Jyväskylässä, 21.8.2013

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut

Aaja Chemnitz Larsen, Grönlanti
Per Larsen, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir,Islanti
Fredrik Malmberg, Ruotsi
Anne Lindboe, Norja
Ulla Rindler-Wrede, Ahvenanmaa
Maria Kaisa Aula, Suomi
Andres Aru, Viron oikeuskanslerin/ lapsiasiavaltuutetun puolesta
Audrone Bedorf, Liettuan lapsiasiavaltuutetun puolesta
Laila Grâvere, Latvian lapsiasiavaltuutetun puolesta


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.