Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteinen julkilausuma

Annetaan poikien itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Pikkupoikien ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita. Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, ovat hyvin epäolennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät antamaan siihen suostumuksensa.

Lapsiasiavaltuutettuina ja lasten lääketieteen ammattilaisina olemme sitä mieltä, että suostumukseen kykenemättömälle lapselle tehtävä ympärileikkaus, jolle ei ole lääketieteellisiä perusteita, on ristiriidassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan sekä 24 artiklan kanssa. 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. 24(3) artiklan mukaan lasta on suojattava hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2013 kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja, jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle. Mielestämme on olennaista, että vanhemman oikeuksia ei tässä yhteydessä aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset haluavat toimia sen puolesta, että ympärileikkaus voitaisiin suorittaa vasta, kun poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon..

Toivomme, että kaikki asianosaiset voisivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä.

Kehotamme myös maidemme hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä ja seurauksista. Pyydämme Pohjoismaiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että pojat voivat itse päättää haluavatko he ympärileikkauksen.

Oslossa 30.9.2013
Anne Lindboe, lapsiasiavaltuutettu, Norja
Fredrik Malmberg, lapsiasiavaltuutettu, Ruotsi
Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu, Suomi
Per Larsen, lapsiasianeuvoston puheenjohtaja, Tanska
Margrét María Sigurðardóttir, lapsiasiavaltuutettu, Islanti
Aaja Chemnitz Larsen, lapsiasiamies, Grönlanti
Hans Skari, johtaja, Barnekirugisk forening, Norja
Trond Markestad, lääkintäeettisen neuvoston puheenjohtaja, Norja
Jan Petter Odden, johtaja, Norsk barnelegeforening, Norja
Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund, Norja
Lise Janne Wang, Landsgruppen av helsesøstre, Norja
Olle Söder, puheenjohtaja. Svenska barnläkarföreningen, Ruotsi
Gunnar Göthberg, dosentti, Barnkirurgisk förening, Ruotsi
Ingólfur Einarsson, puheenjohtaja, Icelandic Pediatric Society, Islanti
Þráinn Rósmundsson, Yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi Barnaskurðlæknafélags Íslands Barnaspítala Hringsins, Islanti
Ragnar Bjarnason, Prófessor, Yfirlæknir barnalækninga, Barnaspítala Hringsins, Landspítali, Islanti


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.